Marketing

Poskytujeme full service v oblasti reklamy v rovnakom rozsahu ako tie najväčšie agentúry. Máme za sebou prípravu úspešných komunikačných stratégií a kreatívnych riešení. Či už ide o oblasť financií, obchodu, automobilov, alebo komunikačných služieb. S našimi partnermi vieme realizovať aj tie najnáročnejšie požiadavky na návrh, realizáciu a správu marketingových kampaní a súvisiacich nástrojov. Naše portfólio možno rozdeliť nasledovne:

  • MARKETINGOVÉ RIEŠENIA

Pripravujeme komplexné marketingové riešenia. Naše projekty začíname analýzou prostredia, v ktorom podnikáte. Po odovzdaní projektu naša práca nekončí, ale spolupracujeme s vami na vašom ďalšom raste a propagácii.

  • KOMUNIKAČNÉ STRATÉGIE

Zameriavame sa na tvorbu komunikačných stratégií pre Vašu spoločnosť a Vaše produktové portfólio. K tvorbe pristupujeme komplexne s dôrazom na všetky komunikačné kanály a ich selekciu s ohľadom na cieľové skupiny.

  • KREATÍVNE KONCEPTY

Je veľa kreatívnych agentúr ale kreatívnosť neznamená iba nápad ale aj realizáciu so zohľadnením špecifík tak aby mali navrhnuté koncepty reálny dopad na trh. Pre dosiahnutie požadovaného účinku kreatívnych konceptov zohľadňujeme hlavne funkčnosť, jednoduchosť a priemet cieľových skupín s rozdelením na vek, pohlavie a pôsobnosť.

  • GRAFICKÉ NÁVRHY / KORPORÁTNA IDENTITA / WEB DESIGN

Tvoríme grafické návrhy, webové stránky, elektronické obchody, informačné systémy, mobilné aplikácie, kreujeme logotypy, pripravíme Vám korporátnu identitu a to všetko v rámci spoločných konzultácií tak, aby sme čo najlepšie vystihli Vaše potreby a hlavne potreby Vašich zákazníkov.

  • DTP GRAFIKA

Ponúkame komplexné DTP grafické služby v oblastiach online a offline riešení.

  • PRODUKČNÉ SLUŽBY A RIEŠENIA

Na mieru Vám vytvoríme komplexnú správu firemnej agendy najmä v oblasti služieb, obchodu, distribúcie a výroby.

  • ORGANIZÁCIA PODUJATÍ - EVENTOV

Organizujeme eventy rôzneho druhu, firemné akcie, teambuilding pre firmy so zameraním na spoluprácu, propagáciu produktov s dôrazom na dopady na trh. V uvedenej oblasti Vám vieme poskytnúť komplexné zabezpečenie s dôrazom na každý detail.

  • CDN SYSTÉM

Systém pre distribúciu a riadenie reklamy na rôznych typoch reklamných médií.