Video návody

TruckManager - korekcia času GPS (prípad novej inštalácie, vymazanie dát, inštalácia novej verzie). NEZABUDNI: zariadenie musí byť na nabíjaní a GPS.

TruckManager - zmena prístupového bodu

TruckManager - nastavenie dát (pri výmene SIMky)