TruckManager sprievodca

Jednoduchý manuál prezentácia.

TruckManager info

Najdôležitejšie funkcie systému:

  • Aktuálna poloha po celej Európe, porovnanie skutočnej a optimálnej trasy,
    komunikácia zdarma vodič - dispečer - tretia strana, tvorba výkazov: kniha jázd, diéty, STAZKA, evidencia PHM s grafmi spotreby, zákaznícke sledovanie pohybu vozidla - nastavenie na určité časové obdobie
  • Prehľadná komunikácia s prenosom fotografií a dokumentov.
  • Navigácia so zasielaním súradníc vodičovi výrazne uľahčí prácu a zamedzuje stresu a strate času pri dojazde na miesto určenia.
  • Rýchle, ľahké a presné plánovanie práce vodičom s detailnou kalkuláciou všetkých nákladov, ale predovšetkým časov podľa nariadenia 561/2006 umožňuje dispečerom kvalitne pripraviť všetky podklady pre výkon, vyúčtovanie a vyhodnotenie behom max. 3 minút, vrátane odoslania propozícií vodičovi.
  • Vizualizácia zvolenej a plánovanej trasy realtime a s tým súvisiace najazdené km v rámci zákazky vedie k úsporám nákladov .
  • Kontrola priebehu výkonu vodiča vrátane časov jazdenia dispečerovi umožní behom sekundy zistiť, či je vodič tam kde má byť a "stihne to" alebo má začať riešiť krízovú situáciu.
  • Časy trvania a príjazdov na nakládky a vykládky výrazne pomáha optimalizovať plán práce a celkový výkon je potom omnoho kľudnejší a plynulejší. Okrem toho vyúčtovanie za prestoje prebehne ľahko a automaticky.
  • Monitoring jazdného štýlu vodiča vedie k ozajstným úsporám PHM až 20%.
  • Automatická fakturácia a objednávkový systém šetrí nielen čas ale i nepríjemnú administratívu.
  • Presné a detailné vyhodnotenie zákaziek vedie k odhaleniu nedostatkov a slabých miest.
  • Mobilní prístup pre dispečerov umožní prístup k informáciám kedykoľvek a kdekoľvek.
  • Servis vozidiel plánuje a eviduje všetky servisné úkony a na ich termíny upozorňuje nielen dispečera ale i vodiča a garážmajstra. Dokonca i sám vodič si môže objednať akútny servis.

Aktuálna verzia TruckManager A56:

MAPFACTOR navigator stable OpenStreetMap (po stiahnutí treba rozbaliť) :

HERE WeGo - Offline Maps & GPS (po stiahnutí treba rozbaliť) :

TruckAgenda info

Kliknite TU.